Izjava za javnost Občine Vodice v zvezi z Obrtno cono Repnje

GRB OV-2IZJAVA ZA JAVNOST OBČINE VODICE

ZADEVA: VAL 202, prispevek Obrtna cona Repnje

V zvezi z oddajo »Kje pa vas čevelj žuli« z naslovom Obrtna cona brez dovoljenja: Občinski prostorski načrti po slovensko, predvajano na Valu 202 v sredo, 10. 2. 2016, ob 12.00 uri, podajamo pojasnila glede postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (OPN).

V prispevku je bilo napačno predstavljeno stanje postopka priprave sprememb in dopolnitev OPN verjetno zaradi novinarjevega nerazumevanja poteka samega postopka. Namreč Občina Vodice prostorskega načrta za obrtno cono Repnje ni sprejela, temveč je le obravnavala analizo razvojnih pobud, med katerimi je bila tudi pobuda za obrtno cono in za njeno podrobno ureditev. Trenutno je postopek OPN šele v fazi osnutka in pridobivanja prvih mnenj nosilcev urejanja prostora (ministrstva in drugi organi). Na podlagi teh mnenj bodo potekala dodatna usklajevanja med občino in nosilci urejanja prostora. Poudarjamo, da Občine Vodice postopek vodi zakonito in transparentno, vsa gradiva in informacije so dostopni na občinski spletni strani, vključno z natančnim prikazom vseh faz postopka.

Včeraj, 10. 2. 2016, je potekal sestanek med krajani Repenj in občinsko upravo, kjer so bila podana strokovna pojasnila glede trenutnega stanja postopka sprememb OPN in s tem povezanega načrtovanja obrtne cone Repnje. V okviru usklajevanj z nosilci urejanja prostora si Občina prizadeva, da bilo ugodeno čim več razvojnim pobudam, s čimer bi se omogočila tako stanovanjska gradnja kot tudi razvoj gospodarskih, kmetijskih in drugih dejavnosti. Vsekakor pa se je Občina Vodice seznanila z aktualnim stanjem v naselju Repnje in z mnenji nekaterih krajanov.

Občinska uprava Občine Vodice

Akcija "40 dni brez alkohola"

logo-avpDanes se pričenja preventivna akcija 40 dni brez alkohola, katere osnovni namen je opozoriti na splošno problematiko alkohola v družbi, tudi v prometu, kjer je sprejemljiva le ničelna toleranca, ter izraziti solidarnost z vsemi, ki trpijo zaradi alkohola. Javna agencija RS za varnost prometa ter prej Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu že od samega začetka sodeluje v akciji, kar pomeni že enajsto leto skupnih prizadevanj.

Letošnja akcija bo potekala od 10.2. do 26.3.2016 pod sloganom Vsak dan je nov začetek, s katerim želimo spodbuditi vse, da je prav vsak dan priložnost da spremenijo svoje ravnanje v še boljše. In kot je na novinarski konferenci povedal direktor AVP mag. Igor Velov je "odločitev vsakega posameznika, ali bo sodeloval v akciji in preizkusil svojo trdnost, odločenost in odnos do alkohola." V letošnji akciji so se poleg tradicionalnih sodelavcev Slovenske Karitas kot nosilca akcije ter Zavoda Med.Over.Net in AVP pridružili tudi na Zvezi društev upokojencev Slovenije ter na Radiu 1, kjer bo priljubljen radijski voditelj g. Deželak dnevno razpravljal o "svojih 40 dneh". Aktivnosti pa se bodo izvajale tudi v o okviru letošnje Planice v dogovoru z Zavarovalnico Triglav.

Vabimo vas, da se akciji pridružite s svojimi aktivnostmi na lokalni ravni. V ta namen so vam na voljo tudi preventivna gradiva (plakati, letaki, solzice, radijski spoti).

Pridružite pa se lahko tudi kot posamezniki in s svojim zgledom prispevate k manj škode zaradi alkohola.

Več informacij najdete na naših spletnih straneh www.avp-rs.si.  

Javna agencija Republike Slovenija za varnost prometa
Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnin - poslovnega prostora v najem

Občina Vodice v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO in 76/15), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) ter Pravilnikom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/2002, 3/2003, 7/2015) objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo nepremičnin - poslovnega prostora na naslovu Kopitarjev trg 6, 1217 Vodice, ki stoji na zemljišču parc. št. 27/1, k.o. 1741 – Vodice: montažni objekt, v skupni izmeri 15,9 m2, v najem.

Več informacij najdete tukaj.

Slabo vreme ni preprečilo druženja ob slovenskem kulturnem prazniku

gasilska 3V ponedeljek, 8. februarja, je potekal že 12. Veleslalom za Pokal Občine Vodice in 3. Pohod na Krvavec. Žal ga je vreme precej zagodlo, zato je bil zaradi varnosti tekmovalcev veleslalom odpovedan. Pohodniki pa so se kljub slabim vremenskih razmerah še tretjič pogumno podali na vrh.

Sledil je kulturni program ob slovenskem državnem in kulturnem prazniku. S svojimi skladbami in recitacijo so ga obogatili člani Godbe Vodice in Mešanega pevskega zbora Biser, ki so tako navdušili ostale goste v Hotelu Krvavec, da so se pridružili prireditvi.

Na koncu pa še ena skupinska slika kot povabilo, da se pridružite prihodnje leto.

 

OBVESTILO O OBJAVI JAVNIH RAZPISOV ZA LETO 2016

GRB OV-2Občina Vodice objavlja javne razpise za sofinanciranje programov s področja ŠPORTA, KULTURE IN DRUGIH DRUŠTVENIH PROGRAMOV za leto 2016.

Razpisna dokumentacija je dosegljiva v zavihku Razpisi, naročila, objave ali Društva in organizacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti tudi v sprejemni pisarni Občine Vodice v poslovnem času.

Razpisni rok prične teči 1. februarja 2016 in se zaključi 1. marca 2016.

Kopitarjev glas

Januar 2016
December 2015
November 2015

Čestitke

Novoletno voščilo

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, ki ga namenimo družini, prijateljem, vsem, ki so nam blizu. Čas, ko se spominjamo preteklosti in pričakujemo prihodnost.

V prihajajočih praznikih vam želim obilo prijetnih dni, v letu 2016 pa veliko zdravja, sreče in osebnega zadovoljstva.

Vsem izrekam tudi čestitke ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

 

Vaš župan,

Aco Franc Šuštar

 

 

 

 

 

Čestitka ob dnevu reformacije

Spoštovane občanke in občani,

v svojem imenu in v imenu Občine Vodice vam iskreno čestitam ob dnevu reformacije. Ob tej priložnosti želim vsem prijetno praznovanje.

Aco Franc Šuštar, župan

Čestitka ob svetovnem dnevu učiteljev

Vsem vzgojiteljicam in vzgojiteljem, učiteljicam in učiteljem ter drugim zaposlenim v šolstvu čestitamo ob prazniku učiteljev.

Zahvaljujemo se vam za vašo pomembno vlogo v življenju naših otrok, ko na njih prenašate dragoceno znanje in izkušnje. Upamo in želimo si, da bi svoje delo še naprej opravljali tako kakovostno in s tem otrokom ponudili najboljšo popotnico za življenje.

 

Občina Vodice

Čestitka ob mednarodnem dnevu starejših

Spoštovani starejši občani, čestitamo vam ob vašem prazniku!

Čestitka ob občinskem prazniku

Vsem občankam in občanom občine Vodice iskreno čestitamo ob prazniku Občine Vodice!

Vreme v Vodicah

Občasno oblačno

10°C

Sobota 8°C / 11°C Dopoldan oblačno/Popoldan sončno
Nedelja 11°C / 14°C SP_WEATHER_PM_RAIN
Ponedeljek 11°C / 14°C Dež