Javno zbiranje ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem in ustanovitev služnosti

26.08.2019 528