Javna obravnava Načrta zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

06.10.2020 119
06.10.2020
Objave in pozivi
05.11.2020 do 23:59
8422-7/2019-22-DGTR
05.10.2020
Rado Čuk
obcina@vodice.si
018332610