Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Po_22 (OPPN_Polje-3)

31. 5. 2021 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 327
31.05.2021
Javna naznanila in razgrnitve
30.06.2021 do 23:59
35050-01/2019
31.05.2021
Tatjana Resman
obcina@vodice.si
018332610