Vloga za izdajo projektnih pogojev oziroma mnenj k projektim rešitvam

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : NE