Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Jeraj 

22.10.2019 537
22.10.2019
Javna naznanila in razgrnitve
28.11.2019 ob 23:59
35050-02/2017
22.10.2019
Tatjana Resman
obcina@vodice.si
01 833 26 10
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog