Pogoji za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest na območju občine Vodice za referendumsko kampanjo

2. 11. 2022 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 26
02.11.2022
Objave in pozivi
27.11.2022 do 23:59
04200-002/2022-001
02.11.2022
Polona Glušič
obcina@vodice.si
01/833 26 12