;
Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
1217 Vodice
Domov Obrazci in e-stik Vloge in obrazci

e-Vloge

Načini plačila ob oddaji vloge preko spleta:
UPN
Družbene in socialne dejavnosti
Vloga za dnevni topli obrok
Taksa: Brezplačno
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči Občine Vodice
Taksa: Brezplačno
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči staršem ob rojstvu otroka
Taksa: Brezplačno
Vloga za uveljavljanje subvencioniranja varstva otrok
Taksa: Brezplačno
Zahtevek za izplačilo sredstev za sofinanciranje programov
Taksa: Brezplačno
Obrazec za poročanje o porabi občinskih sredstev
Taksa: Brezplačno
Komunalno področje
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste zaradi izvajanja del
Taksa: 29,50 EUR (za e-vloge 25,00 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste zaradi prireditve
Taksa: 44,50 EUR (za e-vloge 40,00 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v cestno telo oziroma varovalni pas ceste
Taksa: 40,80 EUR
Vloga za izdajo projektnih pogojev oziroma mnenj k projektim rešitvam
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje - vlagatelj ima sedež na območju parkiranja
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za izdajo soglasja za postavitev objekta obveščanja in oglaševanja ob občinski cesti
Taksa: 40,70 EUR
Okolje in prostor
Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (OPN) Vodice
Taksa: 4,50 EUR
Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice
Taksa: Brezplačno
Vloga za lokacijsko informacijo za namen gradnje objektov
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za odmero komunalnega prispevka
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za potrdilo o namenski rabi zemljišča
Taksa: 22,70 EUR
Vloga za izdajo potrdila o pogojih za spreminjanje meje parcele
Taksa: 22,70 EUR
Pravno premoženjsko in gospodarsko področje
Vloga za prodajo na tržnem mestu Občine Vodice
Taksa: Brezplačno
Vloga za najem prostorov Občine Vodice
Taksa: Brezplačno
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom
Taksa: 22,60 EUR (za e-vloge 18,10 EUR)
Obvestilo o izvedbi javne prireditve / javnega shoda na območju občine Vodice
Taksa: Brezplačno
Zahtevek za oprostitev plačila NUSZ zaradi investicije usmerjene v pridobitev novih stanovanjskih površin
Taksa: 22,60 EUR
Vloga za spremembo podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Taksa: Brezplačno
Varstvo okolja in učinkovita raba energije
Vloga za pridobitev pravice do nepovratne finančne spodbude v primeru izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije
Taksa: Brezplačno
Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči v primeru ustreznega ravnanja z azbestcementnimi odpadki
Taksa: Brezplačno
Medobčinski inšpektorat
Prijava za medobčinski inšpektorat
Taksa: Brezplačno
Turizem
Poročilo o plačani turistični taksi
Taksa: Brezplačno
JP Komunala Vodice
Obrazec za soglasje k projektnim rešitvam
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo odločbe o priključitvi na javno fekalno kanalizacijo
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo odločbe o priključitvi na javno meteorno kanalizacijo
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo odločbe o vzpostavitvi vodovodnega priključka
Taksa: Brezplačno
Vloga za izdajo projektnih pogojev – Priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje
Taksa: Brezplačno
Zapuščene živali
Izjava najditelja zapuščene živali
Taksa: Brezplačno
Varstvo osebnih podatkov
Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki
Taksa: Brezplačno
Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov
Taksa: Brezplačno
Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?