Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • predsednik, Janko Bilban
  • namestnik predsednika, Nejc Čuk
  • članica, Marija Borčnik
  • namestnica članice, Greta Rozman
  • članica, Irena Švara Strojin
  • namestnik članice, Simon Drešar
  • član, Jernej Srebot
  • namestnica člana, Marija Kragelj