Spremembe in dopolnitve OPN Vodice - po kratkem postopku