Spremembe in dopolnitve OPN Vodice - po skrajšanem postopku