Komunalni prispevek in program opremljanja stavbnih zemljišč