Seznanitev z dolžnostmi in pravicami vojaških obveznikov

20. 10. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 1099