Predlog novih komasacijskih območij v občini Vodice

21. 11. 2017 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 1535