Obvestilo lastnikom zemljišč ob predvideni ureditvi cestne in komunalne infrastrukture na območju Bukovice in Utika

13. 2. 2018 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 671