Pogodba o sofinanciranju gradnje kanalizacije je podpisana

3. 4. 2018 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 1333