Svet uporabnikov javnih dobrin

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • član, Nataša Kovše
  • član, Rozalija Jeglič
  • član, Urban Koglar
  • članica, Mojca Dermastja
  • član, Sašo Sodnik