Razmetani odpadki ob eko otokih kazijo podobo naše okolice

12. 6. 2018 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 789