Gradnja prizidka k vrtcu Škratek Svit Vodice je v sklepni fazi

30. 8. 2018 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 741