Pričetek izvajanja projekta Stara hišna imena

15. 10. 2018 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 715