Delna zapora javne poti Lokarje (na odseku od TP Lokarje do OC Lokarje)

30. 10. 2018 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 461