Pridobljeno uporabno dovoljenje k prizidku vrtca Škratek Svit Vodice

16. 11. 2018 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 441