Informacija o gradnji optičnega omrežja v naselju Vodice

20. 12. 2018 518