Informacija o gradnji optičnega omrežja v naselju Vodice

20. 12. 2018 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 600