Izvajanje agromelioracijskih del (izgradnja 9 km novih poljskih poti) na komasacijskem območju Vodice

10. 1. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 701