Župan bo ob predhodnem soglasju tudi letos obiskal starejše občane

23. 1. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 286