Med prejemniki prestižne Bloudkove plakete tudi Aleš Borčnik

14. 2. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 657