Intervencijska dela zaradi zaznane prisotnosti zemeljskega plina

6. 3. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 366