Izvajanje agromelioracijskih del na komasacijskem območju Vodice

12. 3. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 337