Občina Vodice je pridobila 10 novih stojnic za prodajo na tržnici

5. 4. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 671