Poziv županov k zmanjšanju hrupa zaradi preletov letal

20. 5. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 489