Izgradnja optičnega omrežja v delu naselja Vodice je v zaključni fazi

10. 6. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 280