Gradnja fekalne kanalizacije in sočasna gradnja ostale prometne in komunalne infrastrukture

10. 6. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 1207