Občinski prostorski načrt Občine Vodice – prve redne spremembe in dopolnitve (SD OPN Vodice) - veljavno

1. 7. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 2643

Povezava do predpisa