Izdana sodba v zadevi Klemenčič proti Občini Vodice

11. 7. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 1017