Pritožbe občanov zaradi poseganja vejevja in živih mej v cestne površine

12. 7. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 584