Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

23.09.2019 654
23.09.2019
Javna naznanila in razgrnitve
15.11.2019 ob 23:59