Javna obravnava Odloka o pokopališkem redu v Občini Vodice

16.10.2019 249
16.10.2019
Objave in pozivi
31.10.2019 ob 23:59
08.10.2019
Sara Špiletič
obcina@vodice.si
01 833 26 10