Javno naznanilo o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Jeraj 

22. 10. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 1120
22.10.2019
Javna naznanila in razgrnitve
28.11.2019 do 23:59
35050-02/2017
22.10.2019
Tatjana Resman
obcina@vodice.si
01 833 26 10
Dokumenti, priloge
Klikni tukaj za prikaz prilog