Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Jeraj

30. 10. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 1140
30.10.2019
Javna naznanila in razgrnitve
28.11.2019 do 23:59