Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Jeraj

30.10.2019 732
30.10.2019
Javna naznanila in razgrnitve
28.11.2019 do 23:59