Izvedeni ukrepi za povečanje poplavne varnosti

5. 11. 2019 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 556