Poziv k omejitvi tovornega prometa v Vodicah in čimprejšnji pridobitvi gradbenega dovoljenja za obvoznico Vodice

5. 2. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 922