Prenehanje delovanja omrežja Free Wi-Fi Vodice in vzpostavitev sistema WiFi4EU

26. 2. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 266