Nadaljevanje zbiranja starih hišnih imen

28. 2. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 313