Omrežje WiFi4EU Občine Vodice bo pričelo delovati 6. marca 2020

5. 3. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 363