Ustanovljen Konzorcij 17

10. 3. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 342