Obvestilo o odpovedi javnih prireditev in dogodkov na območju občine Vodice

11. 3. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 806