Obvestilo o omejitvi poslovanja Javnega podjetja Komunala Vodice, d.o.o. in zaprtju začasnega zbirnega centra

12. 3. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 888