Oviranje preglednosti na občinskih cestah zaradi razraščanja vegetacije in posegi na cestišče v času oranja

11. 5. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 531