Sprejem devetletnih odličnjakov pri županu in podžupanu Občine Vodice

12. 6. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 421