Obvestilo uporabnikom pokopališča v naselju Zapoge

2. 9. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 603